Metodyki wdrażania systemów IT

Metodyka wdrożeniowa to sposób uporządkowania projektu informatycznego, który umożliwia optymalne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Ze względu na złożoność i długotrwałość procesu implementacji rozwiązań IT konieczne jest prawidłowe zaplanowanie funkcji oprogramowania oraz właściwa organizacja pracy zespołu deweloperskiego. …