System informatyczny zgodny z RODO?

Zgodnie z treścią RODO, producent, dostawca oprogramowania, czy sam system, jakkolwiek rozbudowany by nie był, nie ponoszą odpowiedzialności za dopełnienie norm określonych w rozporządzeniu. Te kwestie pozostają w gestii administratora oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe, tj. organizacji, która się nimi posługuje. System …